facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla partnerów KSOW

Podmioty z regionu łódzkiego będące partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (lub zainteresowane takim partnerstwem) w dniu 6 lutego spotkały się na warsztatach. Celem spotkania było omówienie nowych zasad aplikowania o środki będące w dyspozycji jednostki regionalnej sieci. Spotkanie otworzył Włodzimierz Wojtaszek zastępca dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W związku z nowymi zasadami realizowania projektów, które znajdą się w Palnie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, koniecznym było zapoznanie z obowiązującymi regulacjami i aktami prawnymi. Podczas szkolenia omówione zostały zasady wyboru operacji w roku 2017 w ramach PO KSOW na lata 2016-2017, wzory dokumentów przygotowanych w ramach konkursu oraz ścieżka realizacji operacji w ramach KSOW (w tym zasady konkurencyjności przy realizacji operacji finansowanych z pomocy technicznej PROW 2014-2020). Teraz partnerzy KSOW, którzy zdecydują się na złożenie wniosków maja czas na jago przygotowanie. Nabór potrwa od 10 do 23 lutego. Sekretariat Regionalny KSOW zaprasza do konsultacji i aplikowania o środki.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl