Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla beneficjentów LGD „MROGA”

W dniu 24 sierpnia 2018 r., odbyły się kolejne w tym roku warsztaty skierowane do beneficjentów, którzy podpisali umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej oraz
- rozwijania działalności gospodarczej.
Szkolenie przeprowadzone zostało dla  beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „Mroga”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Brzezinach i dotyczyło zasad prawidłowego wypełniania wniosku o płatność.
Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby LGD przybyli  zainteresowani beneficjenci oraz pracownicy lokalnej grupy działania.
Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom beneficjentów, planuje przeprowadzenie kolejnych szkoleń w ramach inicjatywy LEADER.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl