facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poziomu pomocy 63,63%

W związku z wątpliwościami dotyczącymi warunków przyznania pomocy m.in. dla operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 przedstawiamy pismo MRIRW z dnia 10 stycznia 2017 r. Z treści przedmiotowego pisma wynika jednoznacznie, iż Instytucja Zarządzająca podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie konieczności zachowania dokładnego poziomu dofinansowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W związku z powyższym Ministerstwo wskazuje, iż maksymalna suma kosztów kwalifikowalnych dla ww. operacji nie powinna przekraczać kwoty ok. 3 143 171 zł, co wynika z maksymalnej możliwej kwoty wsparcia dla beneficjenta ww. zakresu wynoszącej 2 000 000 złotych (2000 000 zł/ 63,63% = 3 143 171 zł).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl