Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siłownie i świetlice ze wsparciem

Od 50 tys. do 620 tys. zł dostały organizacje z terenów wiejskich na inwestycje i wydarzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powstaną m.in. siłownie pod chmurką, odremontowane zostaną świetlice wiejskie czy dom ludowy. Umowy podpisywał dziś (5 sierpnia) członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński. Organizacjom ze swoich terenów towarzyszyli poseł Piotr Polak i radna Sejmiku Dorota Więckowska.

Gdzie i na co poszły pieniądze? Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” razem ze Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i LGD „Podkowa” podpisali umowę na budowę siłowni na świeżym powietrzu na swoim obszarze działania. Otrzymali dofinansowanie w wysokości 620 tys. zł.
LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” pozyskała dodatkowo 56 tys. zł na wyposażenie miejsc rekreacji oraz 126 tys. zł na modernizację świetlic wiejskich.
Dzięki wsparciu w wysokości 91 tys. zł, LGD „BUD-UJ RAZEM” zorganizuje siedem wydarzeń mających na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru.
LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” dostała 180 tys. zł, żeby wesprzeć podmioty ze swojego terenu w modernizacji świetlic wiejskich.
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie uczci „Nieokrągłą rocznicę przyznania Nobla Reymontowi”. Na zorganizowanie imprezy, która przypomni o nobliście i miejscowości, z której czerpał inspirację do swojej powieści, stowarzyszenie dostało 50 tys. zł.
Dom Ludowy w Strugienicach przebuduje natomiast Kółko Rolnicze z tej miejscowości. Dostało na ten cel wsparcie w wysokości 91,6 tys. zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl