facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017 Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.), publikuje przyjętą przez Zarząd Województwa Łódzkiego listę ocenionych operacji.

Lista operacji Partnerów KSOW

Lista operacji została zaakceptowana przez wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW (uchwała nr 3/17 z dnia 29.05.2017 r.) oraz uchwałą nr 727/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego w konkursie nr 1/2017 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed zawarciem umów z Partnerami KSOW lista operacji wymaga jeszcze akceptacji krajowej Grupy Roboczej ds. KSOW.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl