Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA ZE WSPARCIEM PROW

W poniedziałek (17 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego przekazał kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pieniądze unijne zobaczymy m.in. rekonstrukcję operacji lotniczej z czasów II wojny światowej. Będzie można też wziąć udział w warsztatach jogi.Pomoc w wysokości 50 tys. zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Lniśnie, znajdująca się na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”.  Otrzymane środki mają być przeznaczone na organizację imprezy w związku z jubileuszem 100-lecia OSP.
Kolejne wsparcie w wysokości blisko 32 tys. zł otrzymała Gmina Łyszkowice, również z obszaru działania Stowarzyszenia LGD - „Gniazdo”. Środki będą przeznaczone na organizację rekonstrukcji historycznej zrzutu Cichociemnych w Czatolinie. Wydarzenie ma na celu kultywowanie i pamięć o wydarzeniach operacji lotniczej „Ruction” stanowiącej akcję przerzutową Cichociemnych do okupowanej Polski, mającej miejsce podczas II wojny światowej w miejscowości Czatolin na terenie gminny Łyszkowice. Przedsięwzięcie, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, zaplanowano na II półrocze 2020 roku.
Pomoc w wysokości blisko 42 tys. zł otrzymało także Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” na realizację projektu dotyczącego wydania trzech publikacji: folderu turystycznego po Gminie Stryków, publikacji w formie kalendarza strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Głowieńskim oraz publikacji ukazującej dzieje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku.
Kolejna pomoc finansowa w wysokości 70 tys. zł trafi do beneficjenta podejmującego działalność na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”. Pieniądze będą przeznaczone na organizację i prowadzenie zajęć oraz warsztatów z jogi.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl