Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse"

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” zorganizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wnioski można składać do dnia 7 października 2019 roku, do godziny 12.00. O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

· miejskie i gminne domy kultury,

· powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

· organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;

· Ochotnicze Straże Pożarne,

· nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 stycznia, a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.rownacszanse.pl . Dodatkowych informacji wnioskodawcom z terenu województwa łódzkiego udziela Partner Regionalny Programu „Równać Szanse” - Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca (adres strony internetowej: https://zfr.org.pl/co-robimy/co-robimy/projekty-aktualne/rownac-szanse). Informacje nt. konkursu znaleźć można również na stronach internetowych:

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl