Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznano kolejne dotacje w ramach PROW 2014-2020

W dniu 17 czerwca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejne dwie umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc w wysokości 80 000,00 zł. otrzymał Pan Marcin Kulawczyk, którego miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „POLCENTRUM”.
W ramach podpisanej umowy Pan Marcin Kulawczyk realizować będzie operacje pod tytułem
„Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, wykonywania wykopów pod instalacje poprzez zakup minikoparki”.
Druga umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Panem Markiem Wasiakiem na realizację operacji pod tytułem „Utworzenie firmy świadczącej usługi z zakresu pozostałej telekomunikacji”, któ-rej miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Beneficjent otrzymał pomoc w wysokości 90 000,00 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl