Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznanie pomocy dla przebudowy targowiska w Uniejowie

W dniu 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarto umowę o przyznaniu pomocy z zakresu przebudowy obiektu targowiskowego w Gminie Uniejów, którą wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Jest to kolejna umowa będąca wynikiem rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w tym zakresie, który trwał w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.
Dzięki pomocy w wysokości 1 000 000 zł przebudowane zostanie targowisko w miejscowości Uniejów. Przyznana pomoc ma na celu stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia handlu oraz udostępnienie przestrzeni rolnikom dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty zagospodarowania terenu – elementy nawierzchni, ulic, a także zadaszenie miejsc handlowych, ogrodzenie terenu, przyłączenia do sieci wodociągowej oraz oświetlenie. Targowisko w Uniejowie będzie funkcjonować w oparciu o regulamin przewidujący wykorzystanie obiektu zgodnie z zasadami wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl