Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc w ramach poddziałania 19.2

W dniu 23 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentami pomocy są:

·         Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, która będzie realizować 3 projekty grantowe takie, jak: „Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD”; „Rozwój infrastruktury technicznej i społeczno –kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka””; „Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej   mieszkańców obszaru LGD”. Łączna kwota pomocy przyznana na operacje to 243 313,00 zł;

·         Pani Katarzyna Krawczyk, podejmująca działalność jako wirtualna sekretarka. Na prowadzenie firmy otrzyma wsparcie w wysokości 80 000 zł; Ww. firma funkcjonować będzie na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania POLCENTRUM, a przedmiotowa operacja przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;

·         Ochotnicza Straż Pożarna w Kłódnej, która na przebudowę świetlicy wiejskiej otrzymała pomoc w wysokości 74 059,00 zł;

·         Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim, której przyznano pomoc w wysokości 73 887,00 zł. W ramach podpisanej umowy Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim realizować będzie operacje pod tytułem: „Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Powodowie Trzecim”.

Obie Ochotnicze Straże Pożarne działają na terenie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl