facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW na Dożynkach Wojewódzkich w Sędziejowicach

Rolnicy z całego województwa łódzkiego dziękowali za tegoroczne plony w Sędziejowicach w powiecie łaskim. Imprezie patronował Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Uroczystość rozpoczął barwny korowód dożynkowy, który wyruszył z parku w centrum Sędziejowic do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została dziękczynna msza święta. Następnie na placu dożynkowym odbyła się ceremonia wieńcowa. Były przemówienia, wręczenie chleba dożynkowego i konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Na scenie można było podziwiać występy regionalnych zespołów folklorystycznych. 
Nie zabrakło również stoisk prezentujących gminy i powiaty, twórców ludowych czy instytucji związanych z rolnictwem. Wszyscy odwiedzający w tym dniu stoisko promocyjne Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego mogli pozyskać informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, warunków uzyskania wsparcia na realizację projektów na terenach wiejskich oraz otrzymać publikacje i materiały promujące Program.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl