Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt Gminy Łyszkowice dofinansowany w ramach inicjatywy LEADER

Miło nam poinformować, że w dniu 23 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została zawarta kolejna umowa na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjent przedmiotowego projektu, Gmina Łyszkowice, otrzymał dofinansowanie w wysokości 31 815,00 zł  na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej „Każdy człowiek Ci to powie – na rowerze jedź po zdrowie”. Gmina aplikowała o środki finansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - „GNIAZDO”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl