Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponad 6,5 mln złotych dla beneficjentów LGD „BUD-UJ RAZEM”

W dniu 22 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbyło się kolejne, uroczyste przekazanie umów o dofinansowaniu projektów realizowanych przez beneficjentów działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ Razem”.

Z całej puli środków w wysokości ponad 6,5 mln złotych, uruchomionych przez LGD w pierwszych naborach,  4,7 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości. Tutaj o fundusze aplikowali zarówno podejmujący nowe, jak i rozwijający istniejące już działalności gospodarcze. Dzięki pozostałej kwocie, na terenie LGD „BUD-UJ RAZEM” powstaną ogólnodostępne place zabaw oraz siłownie plenerowe.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl