Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc dla podejmującego działalność gospodarczą

W dniu 17 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarto umowę o przyznaniu pomocy z Panem Zygmuntem Chałupką na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów stolarskich dla potrzeb przemysłu meblarskiego. Umowę Beneficjentowi wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Dzięki środkom w wysokości 70 tys. zł Beneficjent zakupi innowacyjną piłę stołową, sprężarkę i 4 zszywacze pneumatyczne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną dwa miejsca pracy - dla przedsiębiorcy oraz dodatkowo zatrudnianego przez niego pracownika. Pomoc Wnioskodawcy została przyznana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl