Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc dla inwestycji w targowiska przyznana

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarto 4 umowy o przyznaniu pomocy z zakresu budowy lub przebudowy obiektów targowiskowych, które wręczył beneficjentom Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie otrzymały gminy: Osjaków, Działoszyn, Złoczew oraz Opoczno. Podpisane umowy są wynikiem rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w tym zakresie, który trwał w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.
Dzięki uzyskanym środkom powstanie nowe targowisko w miejscowości Osjaków oraz przebudowane zostaną obiekty handlowe w miastach Działoszyn, Złoczew oraz Opoczno. Łączna kwota wsparcia ze środków UE dla ww. beneficjentów wyniesie ponad 3,4 mln zł.
Przyznana pomoc ma na celu stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia handlu oraz udostępnienie przestrzeni rolnikom dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Zrealizowane targowiska mają zostać: utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w: odwodnienie, miejsca parkingowe i zadaszenie na co najmniej połowie ich powierzchni handlowej. Ponadto obiekty powinny zostać oznaczone nazwą „Mój Rynek” i unijnym logo produkcji ekologicznej,jeśli przewidują sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Wszystkie targowiska powinny funkcjonować zgodnie z regulaminami przewidującymi ich wykorzystanie zgodnie z zasadami wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl