facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie zakończonego naboru z zakresu targowisk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z upłynięciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” informujemy, że do dnia dzisiejszego, osobiście lub za pośrednictwem przesyłek pocztowych, złożono 19 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 16.022.487 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla operacji ww. typu Zarząd Województwa Łódzkiego na weryfikację wniosków i rozstrzygnięcie naboru ma termin 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
W ramach ww. konkursu do rozdysponowania jest kwota środków w wysokości 3.858.930 Euro tj. ok. 16.396.207 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl