Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie konkursu "Złota Grusza"!

Wyłoniliśmy laureatów ósmej edycji wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego organizuje konkurs od 2009 roku, dzięki wsparciu środków unijnych w ramach EFROW.

W tym roku zwiększyliśmy szanse na nagrodę: gospodarstwa oceniane były w czterech kategoriach: z klimatem (wyjątkowy wygląd obiektu), w siodle (specjalizacja gospodarstwa w kierunku hodowli koni), z przygodą (specjalizacja gospodarstwa w kierunku turystyki aktywnej) i ze smakiem (specjalizacja gospodarstwa w kierunku lokalnej kuchni).

Dodatkowo regulamin przewidywał 3 wyróżnienia. Przyznane zostały właścicielom za zaangażowanie w podejmowanie działań w zakresie marketingu i budowania pozytywnego wizerunku miejsca, w kierunku wspierania i zachowywania lokalnych tradycji oraz zaangażowania w organizację czasu najmłodszych turystów.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę złotej gruszy i nagrodę pieniężną, której wysokość jest uzależniona od zajętego miejsca:
nagroda główna to 5 000 zł brutto, w każdej kategorii za pierwsze miejsce zwycięzca otrzymuje 2 000 zł, a za drugie tysiąc. Każde z wyróżnionych gospodarstw otrzymało z kolei dyplom i nagrodę w wysokości 1 000 zł.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „ZŁOTA GRUSZA”

W kategorii Z PRZYGODĄ
I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Gościniec nad Prosną
II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Politowizna

W kategorii W SIODLE
I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia u Kowala
II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Dolina Koni

W kategorii ZE SMAKIEM
I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Karma na wsi
II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne OWCZARENKA

W kategorii Z KLIMATEM
I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Kurza Stopa
II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne Bogusławickie Zacisze

NAGRODA GŁÓWNA:
Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Bednarczyk Zakościele

WYRÓŻNIENIA:
ZAANGAŻOWANIE W ORGANIZACJĘ CZASU NAJMŁODSZYCH TURYSTÓW:
Gospodarstwo agroturystyczne Bocianie Gniazdo
PODTRZYMYWANIE TRADYCJI LOKALNYCH:
Gospodarstwo agroturystyczne Kurza Stopa
DZIAŁANIA W ZAKRESIE MARKETINGU I BUDOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIEJSCA:
Gospodarstwo agroturystyczne Zalew Batorówka 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a państwa zachęcamy przede wszystkim do odwiedzenia ich i poznania osobiście.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl