Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umów w Krainie Wielkiego Łuku Warty

W dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy z Beneficjatami poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premię w wysokości 100 000 zł otrzymało 9 osób podejmujących działalność gospodarczą. Środki w wysokości 999 999 zł trafią też do 7 już istniejących firm, na rozwinięcie działalności gospodarczej. Umowy podpisały również 4 parafie rzymsko-katolickie, które jako pierwsze wśród Beneficjatów Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zawarły umowy, w zakresie działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Łączna przyznana pomoc wynosi 2 399 194 zł.

 

Podpisane umowy zostały wręczone przez Panią Jolantę Ziębę-Gzik - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pana Andrzeja Chowisa – Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl