Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane działania MRiRW dot. realizacji PROW na lata 2014-2020 w związku z epidemią COVID-19

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z ogłoszoną w kraju epidemią choroby COVID-19 poinformował Samorząd Województwa Łódzkiego o planowanych kierunkach zmian przepisów dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismo przekazane nam w tej sprawie zawiera szereg planowanych zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, które służyć mają uproszczeniu procesu aplikacji o środki Programu przez Wnioskodawców i Beneficjentów.

Szczegóły zakładanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej pliku.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl