facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oznaczenie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przypominamy o obowiązku oznaczenia miejsca realizacji operacji przez Beneficjentów zgodnie z obowiązującą Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Informujemy, że w przypadku operacji o charakterze liniowym (np. drogi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne) w miejscu realizacji operacji powinny być umieszczone dwie tablice informacyjne (w przypadku operacji, dla których przyznana kwota pomocy przekracza 50 tys. euro) lub dwie tablice/bilbordy dużego formatu (w przypadku operacji, dla których kwota pomocy przekracza 500 tys. euro), które należy zamieścić w dobrze widocznym miejscu na początkowym oraz na końcowym odcinku inwestycji.
 
Zwracamy również uwagę, że zgodnie z ww. Księgą (str. 25) w przypadku gdy Beneficjent posiada stronę internetową powinien on zamieścić na niej opis realizowanej operacji wraz ze znakiem Unii Europejskiej, logiem PROW 2014-2020 oraz sloganem: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
Szczegółowe informacje nt. czasu trwania obowiązku rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą Państwo w umowie o przyznaniu pomocy oraz w ww. Księdze dostępnej na stronie internetowej: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy?%2FWsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa%2FPROW-2014-2020%2FDzialania-informacyjne-PROW-2014-2020%2FKsiega-wizualizacji-i-logotypy
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl