Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obchody 55-lecia OSP w Bąkowie Dolnym oraz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bąkowie Dolnym

W dniu 5 maja 2019 r. w Domu Strażaka w Bąkowie Dolnym odbyła się uroczystość uświetniająca 55-lecie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 70-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Bąków Dolny. Miejscowość Bąków Dolny położona jest w gminie Zduny w zachodniej części powiatu łowickiego. W uroczystości ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego uczestniczył członek zarządu – Pan Andrzej Górczyński, który złożył serdeczne życzenia z okazji przypadających jubileuszy członkom OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Uroczystość stanowiła okazję do integracji lokalnej społeczności skupiającej się wokół wspomnianych instytucji, które pełnią istotne funkcje społeczne, a w przypadku OSP także dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
Wydarzenie uzyskało uprzednio wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach całego przedsięwzięcia zorganizowana zostanie także uroczystość 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym w sierpniu tego roku. Łączne wsparcie obydwu wydarzeń społeczno-kulturalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 55 tys. zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl