Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

poniedziałek, 2 marca 2020

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednym z Beneficjentów jest Pani Paulina Olejnik-Janas, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 70 000 zł otworzy pracownię rękodzieła artystycznego. W ramach podejmowanej działalności planuje sprzedawać unikatowe, niepowtarzalne rzeczy zgodne z wymaganiami klienta dostosowane do różnych okazji m.in. kartki okolicznościowe, zaproszenia, winietki, kubki, koszulki, itp. oraz prowadzić zajęcia artystyczno-rękodzielnicze np. w szkołach.

Wśród dzisiejszych Beneficjentów znalazła się również Pani Marlena Polak podejmująca działalność gospodarczą w zakresie usług załadunku, rozładunku i przeładunku towarów. Otrzymana pomoc w wysokości 70 000 zł zostanie przeznaczona na zakup wózka widłowego.

Obie z ww. firm funkcjonować będą na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”, a przedmiotowe operacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Pan Jacek Wolniewski w ramach otrzymanego wsparcia otworzy zakład mechaniki pojazdowej specjalizujący się w naprawie i regeneracji rozruszników samochodowych. Kwota pomocy w wysokości 100 000 zł  zostanie w całości przeznaczona na zakup specjalistycznych maszyn. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Niezwykle ciekawą inwestycję realizują Ojcowie Franciszkanie. Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w ramach podpisanej umowy dokona aranżacji wnętrza krypt pod kościołem klasztornym w Miedniewicach. Zgodnie ze sztuką konserwatorską i zasadami kreowania wnętrz muzealnych zostaną wyeksponowane historyczne pochówki i zasoby z zakresu sztuki sakralnej, militarnej i regionalnej. Dzięki realizacji operacji Sanktuarium uzyska nową funkcje – lokalnego muzeum ukazującego bogatą historię tego regionu. Projekt realizowany jest na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”, a kwota wparcia ze środków UE wyniesie 300 000 zł.

Wszystkim naszym Beneficjentom życzymy powodzenia w realizacji projektów.