Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pan Leszek Tyca, który dzięki wsparciu ze środków programu otworzy sklep internetowy, w ramach działalności podejmowanej na własny rachunek. Planowany sklep będzie zajmował się przede wszystkim sprzedażą mebli pochodzących głównie od producentów z terenu powiatu wieruszowskiego.
Nowa działalność gospodarcza powstanie na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” przyczyniając się tym samym do rozwoju, lokalnej przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu. Projekt bowiem poza samozatrudnieniem przewiduje również utworzenie dodatkowego miejsca pracy. Otrzymana kwota pomocy wynosi: 70 000,00 złotych.

Drugim beneficjentem pomocy jest COMPMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działalność gospodarczą prowadzi na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup wytłaczarki wraz z osprzętem, która służyć będzie do produkcji poliuretanowych kaniul do perfuzji naczyń przy przeszczepach. Pomoc w wysokości 90 000,00 złotych przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej oraz stworzenia jednego stanowiska pracy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl