Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowa Lokalna Grupa Działania w województwie łódzkim

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzający Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznał na rzecz województwa łódzkiego dodatkowe środki w ramach inicjatywy LEADER. W związku z tym możliwe było zawarcie kolejnej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Łęczycka”. Umowa, która została podpisana w dniu 28 grudnia 2017 roku w obecności Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, ustala wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji strategii w kwocie 5 625 000,00 złotych. Strategią został objęty obszar Gminy Grabów, Gminy Daszyna, Gminy Łęczyca i Miasta Łęczyca. Na tych terenach Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” będzie miała możliwość organizowania naborów w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, inwestycji drogowych, inwestycji w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocji.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl