Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
 Wnioski należy składać w terminie: od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 17 września 2020 r. włącznie.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1041):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź

Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź

(Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Biuro Podawcze, parter, godziny przyjmowania interesantów od 8:00 do 16:00)

 
Uwaga:

W przypadku zamiaru złożenia wniosku o przyznanie pomocą za pośrednictwem poczty należy pamiętać o jego nadaniu przesyłką rejestrowaną. Korespondencja, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po zakończeniu okresu trwania naboru, która nie została nadana przesyłką rejestrowaną przed dniem zakończenia naboru, uznana będzie za złożoną nieterminowo.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie, pod numerami:
42 663-31-56, 42 663-31-89, 42 663-31-90, 42 663-31-91, 42 663-32-19, 42 663-36-37.


Przepisy prawne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast pozostałe informacje i dokumenty umożliwiające otrzymanie wsparcia w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz w instrukcji jego wypełniania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl