facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od 12 maja 2017 r. do 10 lipca 2017 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, na II piętrze w pokoju 203 i 216 (Sekretariat) w godzinach od 8:30 do 15:30, w dniu 10 lipca 2017 roku do godz. 12:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, pok. 220, 206, 202) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerami telefonu 42 663 31 89, 42 663 31 91,  42 663 31 90.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl