Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od dnia 1 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście: Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, pok. 212 – II piętro, godziny przyjmowania interesantów od 8:00 do 16:00. Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Uwaga: W przypadku zamiaru złożenia wniosku o przyznanie pomocą za pośrednictwem poczty należy pamiętać o jego nadaniu przesyłką rejestrowaną. Korespondencja, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po zakończeniu okresu trwania naboru, która nie została nadana przesyłką rejestrowaną przed dniem zakończenia naboru, uznana będzie za złożoną nieterminowo.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w ww. Departamencie, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, p. 202, 203, 206, 207, 220) w godzinach 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonu: 42 663-31-56, 42 663-31-89, 42 663-31-90,  42 663-31-91, 42 663-32-19, 42 663-36-37.
 
Przepisy prawne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się m.in. w: rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (link do rozporządzenia), rozporządzeniach zmieniających ww. rozporządzenie z dnia: 5 września 2018 r. (link do rozporządzenia), 8 marca 2018 r. (link do rozporządzenia) oraz 17 stycznia 2017 r. (link do rozporządzenia). Pozostałe informacje i dokumenty umożliwiające otrzymanie wsparcia znajdują się w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz w instrukcji jego wypełniania.
 
Zgodnie z przepisami złożone wnioski w pierwszym etapie kontroli administracyjnej podlegać będą ocenie punktowej. Następnie na podstawie tej oceny zostanie przygotowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy. Ostatecznej weryfikacji merytorycznej zostaną poddane wyłącznie wnioski, które według kolejności ustalonej na ww. liście będą się mieściły w limicie wynoszącym 150% dostępnej dla województwa łódzkiego puli środków.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl