Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór na inwestycje w targowiska rozstrzygnięty

Jednym z wielu narzędzi wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci będą mieli możliwość wybudowania nowego lub modernizacji istniejącego targowiska. Przestrzeń przeznaczona do sprzedaży opatrzona logo „Mój Rynek”, będzie w większej części , zadaszona, oświetlona, z dostępem do mediów, a większość sprzedawanych produktów będzie pochodziła bezpośrednio od rolników, także z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę ustalającą listę rankingową gmin, które otrzymają wsparcie na inwestycje w targowiska. Nabór wniosków zakończył się dużym sukcesem, bowiem wszystkie zgłoszone projekty znalazły się na liście i będą realizowane przy współudziale środków PROW 2014-2020. W województwie łódzkim powstanie lub zostanie zmodernizowanych 19 targowisk za ogólną kwotę pomocy 15 795 192 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl