Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Możliwość zmian zapisów umów o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy obowiązującego dla projektów typu gospodarka wodno-ściekowa realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 informujemy o możliwości wystąpienia przez Beneficjentów wsparcia o zmianę dotychczas zawartych umów. Wykaz wprowadzonych zmian w formularzu umowy zawiera pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30.04.2019 r. Zgodnie ze stanowiskiem ARiMR zmiana umów powinna mieć charakter dobrowolny i następować na prośbę Beneficjenta w zakresie wnioskowanych przez niego zmian.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl