Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wskazująca wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę  operacji wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 29.08.2019 r. 

Aktualizacja ww. listy operacji jest wynikiem zakończonej weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Obecnie dostępny limit środków dla województwa łódzkiego umożliwia przyznanie pomocy dla wszystkich 42 operacji znajdujących się na przedmiotowej liście operacji.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl