Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji w ramach "Scalania gruntów" zatwierdzona

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 1 października 2019  roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w trzecim naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru trwającego od 15 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019  roku.
Rozstrzygnięty nabór, był trzecim naborem ogłoszonym przez Samorząd Województwa Łódzkiego dla wymienionego zakresu działania. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 10 590 946,15 zł, który w wyniku weryfikacji został pozytywnie oceniony. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 872)dostępny limit pomocy wynosi: 12 300 651,21 zł wg kursu EBC z 27.09.2019 r. wynoszącego 4,3865 zł. Oznacza to, że przydzielone województwu łódzkiemu środki finansowe umożliwią wsparcie dla projektu znajdującego się na ww. liście.
W związku z powyższym do Wnioskodawcy znajdującego się na zatwierdzonej liście operacji zostanie wysłane pismo zapraszające na podpisanie umowy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl