Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy

W dniu 20 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc w wysokości 150 486,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” na realizację 6 projektów na obszarze gmin: Biała, Skomlin, Ostrówek, Złoczew, Brąszewice. W ramach projektu grantowego zrealizowane zostaną projekty dotyczące budowy zewnętrznych siłowni, miejsc postojowych i punktów informacyjno-serwisowych dla rowerzystów oraz budowa sceny plenerowej.
Podpisane umowy zostały wręczone przez Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.
Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" życzymy powodzenia w realizacji projektu.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl