Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD „Dolina rzeki Grabi” podpisała umowę o przyznaniu pomocy dla międzynarodowego projektu współpracy

W dniu 29 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy na projekt współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 188 627,00 zł otrzymała Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” na realizację projektu pn.: „Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzanie”, o akronimie QUIZ. W ramach przedmiotowej operacji powstanie 10 questów, a także zostanie nawiązana współpraca z Grupą Lokalnych Partnerów z siedzibą w Madrycie (Federación de Municipios de Madrid).

Podpisane umowy zostały wręczone przez Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

Lokalnej Grupie Działania "Dolina rzeki Grabi" życzymy powodzenia w realizacji projektu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl