facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla targowisk

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców na osobiste konsultacje dotyczące zasad ubiegania się o środki oraz sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w tym zakresie.
 
Konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach od 4 do 12 maja br. w godzinach ustalonych indywidualnie z zainteresowanymi.
 
W celu ustalenia terminu i godziny spotkania prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Panem Michałem Kosmowskim - Naczelnikiem Wydziału Wdrażania i Kontroli tel. (42) 663-31-86.
 
Serdecznie Zapraszamy!

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl