Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejny projekt współpracy w województwie łódzkim

W dniu 29 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego partnerzy: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” podpisali umowę w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Projekt będzie realizowany pod nazwą „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” a przyznana pomoc wyniosła 401 476,00 zł.
Podpisaną umowę wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl