Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejny Beneficjent PROW 2014-2020

W dniu 20 maja br. podpisano kolejne umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednym z Beneficjentów jest Pan Paweł Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: "SUBIEKT" P.P.H.U. Paweł Bednarek, który dzięki wsparciu ze środków w ramach programu zakupi wózek widłowy. Firma Pana Pawła Bednarka funkcjonuje na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”, a dzięki realizacji przedmiotowej operacji nastąpi rozwój prowadzonej przez niego stacji demontażu pojazdów i zwiększy się zatrudnienie o jedną osobę. Otrzymana kwota pomocy wynosi: 44 170,00 złotych.

Podpisana umowa została wręczona przez Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl