Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie w ramach LEADER

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wieruszowie odbyło się kolejne uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naborów przeprowadzonych przez stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. W spotkaniu uczestniczyli Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Przyznane środki pomocowe, łącznie na ponad 1 milion złotych, przyczynią się zarówno do rozwoju przedsiębiorczości na terenie objętym działalnością LGD,
jak i do poprawy infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl