Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą wręczył przedsiębiorcy Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W wyniku zawartej umowy Beneficjentem środków UE została Pani Paulina Kosiorowska – Gorządek prowadząca działalność gospodarczą pn. KLIMPOWER. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu doposażenia firmy w ulepszone technologicznie urządzenia do prowadzenia procesów renowacji i naprawy sprężarek oraz ich akcesoriów z przeznaczeniem na sprzedaż klientom indywidualnym oraz firmom.

Rozwijana działalność gospodarcza prowadzona będzie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz podniesienia jakości świadczonych usług na rynku lokalnym.

Otrzymana kwota pomocy wynosi: 25 000,00 złotych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl