Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 9 grudnia 2019 r. zawarto kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 82 771,00 zł przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach, działającej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
Operacja polegać będzie na ogrodzeniu zbiornika wodnego oraz całego terenu rekreacyjnego otaczającego budynek OSP. W celu bezpiecznego przemieszczania się i użytkowania przez społeczność lokalną zostanie również utwardzony plac pomiędzy budynkiem a istniejącą altaną.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl