Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 70 000,00 zł otrzymał Pan Sebastian Kijak, którego miejsce realizacji operacji  znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. W ramach podpisanej umowy Pan Sebastian Kijak realizować będzie operacje pod tytułem „Zakup innowacyjnego sprzętu w celu świadczenia usług z zakresu inżynierii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska”.

Dwie umowy na projekty grantowe podpisała również Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W sumie na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 517 753,00 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl