Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne warsztaty z wniosków o płatność

W dniu 19 grudnia 2017r., odbyły się kolejne warsztaty skierowane do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej

- rozwijania działalności gospodarczej oraz

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbyło się w siedzibie Starostwa w Łowiczu. Tym razem warsztaty skierowane były dla Beneficjentów dwóch sąsiadujących ze sobą Lokalnych Grup Działania: LGD „Ziemia Łowicka” oraz LGD „Polcentrum”.

Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby Starostwa przybyli przedstawiciele LGD
 oraz zainteresowani Beneficjenci. Dyskusja oraz duże zaangażowanie Beneficjentów podczas szkolenia świadczy potrzebie przeprowadzania tego typu warsztatów.

Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom planuje kolejne szkolenia dla Beneficjentów w ramach inicjatywy LEADER.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl