Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne dotacje dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy

W dniu 12 listopada br. podpisano kolejne dwie umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader. Beneficjentem pomocy jest LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy.
Dzięki pierwszej umowie, pomoc w łącznej kwocie 100 874,00 zł otrzyma trzech grantobiorców. Środki te umożliwią zrealizowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.
Druga umowa o przyznaniu pomocy umożliwi realizację piętnastu grantów. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia organizacji społecznych kultywujących lokalne tradycje na obszarze LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Łączna wartość pomocy wynosi 204 196,00 zł.
Umowę Prezesowi Stowarzyszenia Dolina Pilicy wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl