Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne dotacje dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 03 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 70 000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się aranżacją, projektowaniem i fotografią wnętrz otrzymał Pan Krzysztof Dębski. Przyznana kwota pomocy zostanie w całości przeznaczona na zakup specjalistycznych urządzeń niezbędnych do świadczenia usług. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

Trzy umowy na projekty grantowe podpisało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W sumie na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 223 022,00 zł

Jedna umowę podpisała również Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Umowa dotyczyła wsparcia zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze LGD w miejscowościach: Raduczyce, Stara Brzeźnica, Szczerców, Wola Blakowa, Kluki, Głuchów, Siemkowice, Rusiec i Strzelce Wielkie. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło 280 646,00 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl