Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja na temat pomocy przyznanej beneficjentom poddziałania 19.2

W dniu 30 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentami pomocy zostali:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z operacją pt. „Organizacja festynów, pikników, koncertów, imprez promujących obszar LGD „BUD-UJ RAZEM”. W ramach projektu dwunastu grantobiorców przeprowadzi następujące wydarzenia: Impreza plenerowa "Folk Festival 2020"; "Plenerowy festyn integracyjny mieszkańców gminy Kodrąb”; "Dziecko
  w świecie tradycji"; Pokoleniowa Biesiada w Gminie Gomunice; "Integracja pokoleń. Piknik rodzinny z historią w tle”;  "Piknik z Reymontem"; "Dzień Pszczoły"; „Śladami dziedzictwa przyrodniczego i historycznego ziemi piotrkowskiej poprzez organizację rajdu rowerowego”, Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Grabica tj. plenerowego festynu dla dzieci na ludowo i imprezy pn. ożywiamy tradycję - kiszenie kapusty; Organizacja imprezy kulturalnej; organizacja Rajdu rowerowego po terenie Gminy Pabianice oraz organizacja imprezy "Łączymy pokolenia w rytmie folkloru; Cudze chwalicie swego nie znacie - rajd rowerowy promujący teren LGD „BUD-UJ RAZEM”. Kwota pomocy na realizację projektu: 187 467,00 zł;
 • Na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM powstanie nowa działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług fotograficznych, obróbki zdjęć oraz projektowania grafik cyfrowych. Pan Piotr Lewandowski na realizację operacji otrzyma pomoc wysokości 80 000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie dzięki wsparciu ze środków programu w wysokości
  87 129,00 zł przebuduje świetlicę wiejską w Balkowie, stwarzając ogólnodostępne miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Operacja zostanie zrealizowana na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania POLCENTRUM;
 • Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług minikoparką planuje Pani Krystyna Kluska. Na prowadzenie firmy otrzyma wsparcie w wysokości 75 000,00 zł. Nowy podmiot gospodarczy funkcjonować będzie na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, a przedmiotowa operacja przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
 • Pani Sylwia Machałowska w ramach otrzymanego wsparcia podejmie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia mobilnych usług kosmetycznych i sprzedaży kosmetyków. Kwota pomocy w wysokości 80 000,00 zł  zostanie w całości przeznaczona na zakup wyposażenia
  i sprzętów niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl