Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Dolina Pilicy

W dniu 12 sierpnia br. podpisano kolejną umowę o przyznanie pomocy w ramach inicjatywy Leader.

Pomoc w kwocie 249 900 zł otrzymała spółka Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o. z gminy Lubochnia. W ramach operacji planowany jest zakup przewijarki do etykiet ze 100% inspekcją wstęgi oraz wałek anvil do montażu na maszynie drukującej. Dzięki w/w urządzeniom możliwy będzie rozwój przedsiębiorstwa na nowych, wymagających rynkach zbytu. Poza tym przedmiotowa operacja przyczyni się do stworzenia 2 nowych miejsc pracy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl