Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY Z LGD „DOLINA RZEKI GRABI”

W dniu 31 października br. Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego podpisał kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wsparcie w wysokości 24 696 zł otrzymała firma VIMAX Małgorzata Rogiewicz z gminy Dobroń, która jest obecnie liderem na rynku krajowym w branży spożywczej, oferującym szeroką gamę dodatków do żywności. W ramach operacji planowany jest zakup urządzeń: detektora metali i lepkościomierza, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie w firmie innowacji procesowej dla produkcji produktów proszkowych i płynnych. Dzięki realizacji operacji zwiększy się potencjał produkcyjny firmy oraz nastąpi wzrost konkurencyjności  przedsiębiorstwa na rynku województwa łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl