Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla operacji służących realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność

W dniu 24 czerwca 2019 r. zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano: Powiatowi Skierniewickiemu, firmie „Pasja” Rafał Nagórka, Pani Magdalenie Grabowskiej oraz trzem lokalnym grupom działania.

Dzięki uzyskanemu wsparciu Powiat Skierniewicki zorganizuje cykl 3 rajdów rowerowych służących promocji walorów turystycznych i historii powiatu skierniewickiego. Projekt przyczyni się do wykonania strategii realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo”.

Pan Rafał Nagórka uzyskał wsparcie na budowę budynku usługowego, w którym będzie prowadził hostel, natomiast Pani Magdalena Grabowska otrzymała pomoc na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sprzątania. Powyższe projekty zostały wybrane do realizacji strategii prowadzonej przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

Łączna kwota wsparcia ww. przedsięwzięć wyniesie ponad 382 tys. zł.

Ponadto Lokalna Grupa Działania „PRYM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” podpisały z Województwem Łódzkim umowę dzięki której zrealizują projekt współpracy pt.: „Ogródki Gier Rozwojowych”. W ramach tego projektu zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia do zabawy dla dzieci oraz zostanie stworzona gra strategiczna spełniająca zadania rozwojowe i edukacyjne. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 340 583 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl