Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla operacji służących realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18 września 2019 r. zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano: Gminie Grabów, Pani Ewie Skarzyńskiej – Sikora oraz 4 lokalnym grupom działania z terenu województwa łódzkiego.
 
Pomoc w wysokości 60 448,00 złotych otrzymała Gmina Grabów, znajdująca się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”. W ramach podpisanej umowy Gmina Grabów realizować będzie operację pod tytułem „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekiery, gm. Grabów”.
 
Kolejnym Beneficjentem jest Pani Ewa Skarzyńska - Sikora, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu podejmie własną działalność gospodarczą w formie mobilnej praktyki lekarskiej, jako pediatra i doradca laktacyjny. Firma powstanie na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - „Gniazdo”, a w ramach umowy zakupiony zostanie niezbędny sprzęt medyczny przystosowany do diagnozowania najmniejszych pacjentów oraz służący karmiącym mamom. Otrzymana kwota pomocy wynosi 100 000,00 złotych.
 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w ramach podpisanej umowy na projekt grantowy na kwotę pomocy 226 718,00 złotych wesprze podmioty w działaniach na rzecz budowy oraz wyposażenia infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (strefa aktywności fizycznej, mała architektura).
 
Następnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”w ramach projektu grantowego doposaży podmioty działające w sferze kultury w instrumenty, stroje i sprzęt muzyczny. Kwota pomocy 139 890,00 złotych.
 
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w ramach podpisanej umowy na projekt grantowy na kwotę pomocy 157 392,00 złotych wesprze podmioty na utworzenie centrów integracji, siłowni zewnętrznych.
 
Dzięki uzyskanemu wsparciu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”, które podpisało umowę w ramach projektu grantowego na kwotę dofinansowania 73 996,00 złotych, zostaną wybudowane siłownie zewnętrzne. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl