Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla kolejnych operacji służących realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano następne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy Beneficjentom wręczyli Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pan Piotr Malczyk – Wicestarosta Łowicki.
Dzięki środkom z PROW Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zorganizuje wydarzenie o nazwie ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje”. Na ten cel Beneficjent otrzymał pomoc w wysokości 31 994 zł. Planowany termin organizacji imprezy to sierpień 2020 r. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.
Z Gminą Łowicz zawarto umowę na podstawie której Beneficjent otrzymał kwotę 32 833 zł na opracowanie i wydanie albumu prezentującego walory historyczne i kulturowe gminy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wejscach z kolei uzyskała dofinansowanie w wysokości 66 885 zł, które przeznaczy na modernizację budynku OSP.
Wskazani Beneficjenci zrealizują swoje przedsięwzięcia na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”.

Na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Gniazdo” natomiast Gmina Maków zrealizuje projekt  pn. „Promowanie aktywnego trybu życia oraz integracja mieszkańców Gminy Maków”. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony cykl wydarzeń promujących obszar LSR, które służyć mają przywróceniu tradycji spotkań mieszkańców i promowania lokalnej historii, kultury i sztuki. Zorganizowane zostaną takie imprezy jak: Wigilia św. Jana, kino plenerowe, kino objazdowe 7D, planszowe inspiracje, festiwal kolorów. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 31 820 zł. Wydarzenia zostanę przeprowadzone w wakacje 2020 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl