Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Delegacja z Hiszpanii odwiedziła Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

W dniu 18 lipca br., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odwiedzili goście z Hiszpanii biorący udział w wizycie studyjnej, w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie”. Celem projektu jest: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz Federación de Municipios de Madrid (Hiszpania) poprzez utworzenie ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanej promocji.”

Delegację przyjął -  gratulując innowacyjnego pomysłu oraz życząc powodzenia w realizacji projektu – Pan Robert Baryła Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl